Kommun, region, län

Kommun, region, län i Växjö

 Kommun

Region

kommunenAdvokat och jurist

Billigast försäkring

Låna pengar

Bokföring

Konferenser

Barnmorskemottagning

Apotek

Aktuellt inom regioner


Redaktionen   www.kommun.tv   

kommun.tv visar information från olika
ämnen, och tar ej ansvar informationstolkningar.

Vänligen informera info@kommun.tv
om Ni vill uppmärksamma kommun.tv något, tack.

kommun, region och län

All verksamhet i Växjös kommun regleras genom kommunallagen och i kommunen Växjö är det en kommunfullmäktige som är vald av Växjöborna, det är den kommunfullmäktige i Växjökommunen som tar beslut om kommunen Växjös frågor. Kommunalstyrelsen i Växjö leder verksamheten.

Det politiska styret i kommuner som Växjö är valda av Växjös kommuninvånare. Man väljer Växjöpolitikerna likadant som när man ska välja politiker till riksdagen.

Växjös kommunalstyrelse har i uppgift att utföra det politiska arbetet i Växjöakommunen och därtill se till att dela ut uppgifter till kommunen Växjös alla nämnder. Det samma gäller alla Sveriges 290 kommuners kommunalstyrelser.

Under nämnder och styrelser finns kontor och förvaltningar med anställda tjänstemän som skall verkställa politikernas beslut och sköta det dagliga arbetet i Växjö kommuns verksamheter. Dessa Växjötjänstemän är inte politiskt tillsatta.

Varje kommunal styrelse I Växjö har en nämnd samt kontor som har ett myndighetsansvar för kommunen Växjö och Växjöaborna. Däremot så är inte en kommunfullmäktige en myndighet, det är en beslutande församling.

Nämnderna i kommunen Växjö har alla olika uppgifter att ansvara för. Byggnadsnämnden har som uppgift att handlägga byggnadslov med mera och socialnämnden i Växjös kommun har hand om försörjningsstöd.

Region Skåne är som alla landstingen en politiskt styrd organisation. Regionen Skåne ansvarar för hälsovård och sjukvård men också för kollektivtrafiken samt den kulturella verksamheten i Skånes region. I Sveriges regioner finns det nämnder som regionala tillväxtnämnden och kulturnämnden samt patientnämnden.

En storregion är en sammanslagning av flera grannlän. En regionkommun är när en kommun ansvarar för flera kommuners hälso och sjukvård och för den regionala utvecklingen.

I Sverige finns det 25 län och alla länen liksom Skåne län har en länsstyrelse och landshövding. Alla län och landskap har en symbol i form av växt eller djur, en så kallat landskapssymbol. Skånes landskap har också en eller flera landskapsrätter som är specifika för Skånes län.

I de olika länen och kommunerna i Sverige pratar man flera olika dialekter. Växjöabornas dialekt urskiljer sig från andra kommuner och läns dialekter. I vissa delar av Sverige finns det dialekter som är näst intill obegripliga för de flesta.

Här nedan följer alla de landskap som finns i Sverige.

Skåne län, Blekinges län, Hallands län, Smålands län, Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Gotlands län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmars län, Kronobergs län, Uppsala län, Värmlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län.

Innehåll:
Kommun
Region
Län
Regionkommun
Storregion


A - Ö

Centerpartiet Vänsterpartiet Moderaterna Socialdemokraterna Feministiskt Initiativ