Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidrag i Ovanåker

 Kommun

Region

kommunenAdvokat och jurist

Billigast försäkring

Låna pengar

Bokföring

Konferenser

Barnmorskemottagning

Apotek

Aktuellt inom regioner


Redaktionen   www.kommun.tv   

kommun.tv visar information från olika
ämnen, och tar ej ansvar informationstolkningar.

Vänligen informera info@kommun.tv
om Ni vill uppmärksamma kommun.tv något, tack.

Vårdnadsbidrag

Ett vårdnadsbidrag är en Ovanåker kommunal eller statlig ersättning som ges till vårdnadshavare i Gävleborgs län som har barn och som börjar när barnet är i förskoleålder i Ovanåker kommun. I Ovanåker kommun kan man få vårdnadsbidrag efter hur den enskilda vårdnadshavaren från Gävleborgs län önskar använda det till antingen för offentlig, privat eller kooperativ barnomsorg , eller att vårdnadshavaren i Gävleborgs län själv tar hand om barnet.

Vårdnadsbidrag kan i Ovanåker kommun fås av dom Ovanåkersbor som har barn. Men också boende i länet Gävleborg kan få vårdnadsbidrag av försäkringskassan.

I Gävleborgs län samt Ovanåker kommun kan den som bor med barnet ansöka om ett vårdnadsbidrag. Det kan vara så att den parten som ska betala underhållet saknar en inkomst eller har för låg inkomst eller inte betalar underhållet i tid. Då kan den parten i Ovanåker kommun som har hand om barnet få ett vårdnadsbidrag eller underhållsstöd. För att man som boende i Gävleborgs län och Ovanåker kommun ska få rätt till underhållsbidrag ska barnet eller barnen inte vara fyllda 18 år och ska vara folkbokförd i Ovanåker kommun eller någon annan ort i länet Gävleborg hos den föräldern som är vårdnadshavare för barnet. I Gävleborgs län finns det att få underhållsstöd i tre olika former för föräldrar som har den huvudsakliga vårdnaden om barnet men även ungdomar som är fyllda 18 år och upp till 20 år kan ansöka om ett förlängt underhållsbidrag för studerande ungdomar. Dom tre olika bidragsformerna är fullt vårdnadsbidrag, utfyllnadsbidrag och underhållsstöd vid växelvis boende som menas med att föräldrar till barnet har delad vårdnad. Dessutom kan ungdomar mellan 18 och 20 år i Ovanåker kommun ansöka om förlängt underhållsstöd för studerande.

Det finns regler för boende i Ovanåker kommun som funderar på att söka vårdbidrag i kommunen Ovanåker. Här följer några av de regler för den som söker ett vårdnadsbidrag i kommunen Ovanåker.

Ovanåker kommun kan liksom övriga kommuner i Sverige ge ett vårdnadsbidrag till boende i kommunen. Ett vårdnadsbidrag i kommunen betalar ut ett kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad och barn för barn mellan 1 och 3 år. Detta vårdnadsbidrag är skattefritt. De villkor som Ovanåker kommun har för att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte går på en offentligt finansierad förskola eller daghem. Kommunen Ovanåker betalar heller inte ut vårdnadsbidrag till invånare i Ovanåker kommun som får arbetslöshetsersättning och föräldrapenning.

För bosatta i Ovanåker kommun ska de ansöker om vårdnadsbidrag för autism i kommunen Ovanåker tänka på att de behov som man beskriver skall höra ihop med autism vårdbidrag är det viktigt att tänka på att de behov man beskriver skall höra ihop med funktionsnedsättningen autism. Den vård och tillsyn som invånare i Ovanåker kommun hänvisar till i ansökan om vårdbidrag skall beskrivas utöver det som anses vara normalt föräldraansvar för ett friskt barn i motsvarande ålder.

Föräldrar med barn som har diabetes ansöker om vårdnadsbidrag hos Försäkringskassan. Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande i kommunen Ovanåker. Ett läkarutlåtande om barnets diabetes ska lämnas in tillsammans med ansökan.

I Ovanåker kommun kan Ovanåkersbor få ett vårdbidrags belopp. Ett vårdbidrags belopp bestäms dels hur mycket tid vårdnadshavaren i kommunen Ovanåker måste vårda och ge barnet tillsyn, dels hur stora merkostnaderna för detta är.

Innehåll:
Vårdnadsbidrag
Vårdbidrag
Underhållsbidrag
Vårdnadsbidrag regler
Vårdbidrag belopp


A - Ö

Centerpartiet Vänsterpartiet Moderaterna Socialdemokraterna Feministiskt Initiativ